Türkiye’deki Afrika algısı, insani yardım söyleminin sınırlarına hapsolmuş durumda!

Nisan 23, 2023

 

Araştırma Görevlisi M.Ammar Kılıç ile Söyleşi

 

Nevra Zehra Babürşah

 

Tarihsel olayları, siyasi darbeleri, bağımsızlık mücadeleleri ve farklılıkları barındıran dini/ kültürel yapısıyla ün yapan Afrika kıtası, toplumlararası kültürel etkileşimin en önemli kavşaklarından. Kültürel farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği kıtada değişik siyasi, ekonomik, sosyal özelliklere sahip her ülke; sineması, müziği, müzik aletleri, dansları, mutfak kültürü, sanatı, mimarisi, din, dil ve mezhep çeşitliliği ile zengin bir kültür mozaiği oluşturuyor. Ulusal topluluğu renklendiren din ve etnik çeşitlilik  -çatışma olmadığı sürece-  Afrika bölgelerine dinamizim kazandırıyor.

Peki, habercilik dilinde ve halk arasında “açlık, yoksulluk ve sömürü” gibi kelimelerle etiketlenen Afrika algısı gerçeği ne kadar yansıtıyor? Afrika insanı iddia edildiği gibi uygarlıktan, teknolojiden, sanattan yoksun bir hayat mı sürüyor? Sürekli, “ beyaz adam tarafından sömürülen ve tüketilen yerler” olarak nitelenen kıtada, kendilerini ülkelerinin özgürlüğüne adamış ve adayan insanların sayısı hiç de az değil.

Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi M. Ammar Kılıç ile Prof. Mahir Şaul’un projesinin bir çalışması olarak gerçekleştirdikleri Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine giden göçmenlerle birlikte yaptıkları yolculuğu ve yine ekibin proje etkinliği olarak Senegal ziyaretlerini  ve genel anlamda  “başka Afrika”  yı değil,  gerçek Afrika’yı konuştuk.

 

Read more

Geri gönderme meselesini ülkeden ülkeye değerlendirmek lazım, çünkü o gönderilecek ülkenin güvenli bir ülke kabul edilip edilmemesi çok önemli… Ama bu değerlendirme idarenin tavrına göre değişiyor!

Eylül 8, 2022

Avukat İbrahim Kibar ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

Göçmenlere karşı ırkçı nefret söylemleri günümüzde dünyanın her yerinde yükseliyor. Göçmenler, özellikle onların arasında sığınmacı olarak nitelenen daha savunmasız insanlar, halka sanki bir tehdit olarak işaret ediliyor. Toplumda “korkak Suriyeliler, terörist Afganlar, seks işçisi zenci kadınlar” gibi kötü kalıp-yargılar yaygınlaşıyor.

Read more

2022 Türkiye – Afrika Kupası’nda final heyecanı!

Temmuz 18, 2022

İstanbul’da her yıl Afrika Ulusları Kupası adı altında bir futbol turnuvası düzenleniyor. Türkiye’de oturan ve aralarında büyük sayıda genç futbolcu yeteneği olan Afrikalı göçmenlerin düzenlediği bu turnuvalar 2005 yılından beri aksamadan  devam ediyor ve yaz aylarında hem Afrikalılar hem de bazı başka İstanbullular arasında heyecan uyandırıyor.

Read more

Meseleye, bireyin bir ötekine verdiği zarar üzerinden değil, verdiği zararı ahlaki olarak nasıl meşrulaştırdığı açısından bakılmalı!

Temmuz 4, 2022

Sosyal Psikolog Yakup Azak ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

Göç basitçe “yer değiştirme” olarak tanımlanamayacak kadar önemli ve çok yönlü bir kavram. Göçün sosyal, hukuksal ve ekonomik niteliğinin ele alınabilmesi için öncelikle karıştırılan veya birbirlerinin yerine kullanılan “göçmen, sığınmacı, mülteci” kavramlarına açıklık getirilmesi.

Read more

Sahra Altı Türkiye’ye ve Türkiye Üzerinden Başka Ülkelere Göç ve İletişim Teknolojileri sempozyumu!

Mayıs 22, 2022

Projemizin etkinliği olan “Sahra Altı Türkiye’ye ve Türkiye Üzerinden Başka Ülkelere Göç ve
İletişim Teknolojileri sempozyumu” 19-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Beyoğlu’ndaki Cezayir
Toplantı Salonları binasında gerçekleştirildi. Oturumu projemizin yürütücüsü olan Mahir Şaul ile
İsviçre’deki Neufchâtel üniversitesinden Dr. İbrahim Soysüren birlikte düzenlediler. Toplantıya
değişik ülkelerden gelen 23 araştırmacı sunumlarıyla katkıda bulundu.

Read more

Lesley N. Braun, araştırma merkezimizi ziyaret etti!

Mart 23, 2022

İsviçre Basel Üniversitesi’nden Lesley N. Braun, 23 Mart 2022 tarihinde araştırma merkezimizi ziyaret etti. Dr. Braun, Kongo ve Guangzhou arasında ticaret yapan kadınlar üzerine araştırma yaptı. Pandemiden sonra araştırmalarına Dubai ve İstanbul’da yaşayan Kongolu tüccar kadınlar ile devam ediyor. Çalışan kadınların kendi toplumlarını nasıl değiştirdiklerini gözlemliyor.

Yabancı bir ülkede kadın olarak yaşamanın zorlukları olduğu bir gerçek! Buna karşın Türkiye’ye gelen kız öğrencilerin böyle bir endişe taşımadığı görülüyor!

Şubat 25, 2022

Dr. Bilge Çağatay ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

Türkiye, 90’lı yıllarda yurt dışına öğrenci gönderen bir ülke iken günümüzde yabancı uyruklu öğrencilere kapılarını açan ve özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinden yüksek öğrenim için (lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, araştırma) için gelen öğrencilere ev sahipliği yapan bir ülke konumuna geldi. Türkiye’nin Sahra Altı Afrikalı öğrencilere eğitim imkânı vermesi, Türkiye- Afrika ilişkilerinde siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda etkiler oluşturuyor…

Read more