07:30 – 19:00

P.tesi - Cuma

Örnektepe Mah. İmrahor Cad.

No: 88/2, Beyoğlu 34445 / İstanbul

“Sahra Altı Afrika’dan Türkiye’ye ve Akdeniz Havzası’na göç” Araştırma Projesine Hoş Geldiniz.

17/04/2024

07:30 – 19:00

P.tesi - Cuma

Örnektepe Mah. İmrahor Cad.

No: 88/2, Beyoğlu 34445 / İstanbul

Hakkımızda

Sahra Altı Afrika'dan Türkiye'ye ve Akdeniz Havzası'na Göç

Afrikalı göçmenler,tüm uluslararası göçmenler gibi, göç deneyiminden önce veya sonra kültürel geçmiş, sosyal sınıf,
eğitim düzeyi ve gelir açısından çeşitlidir.

“Sahra Altı Afrika’dan Türkiye’ye ve Akdeniz Havzası’na göç”, tropikal Afrika ülkelerinden Türkiye’ye uluslararası hareketlilik üzerine bir araştırma projesidir.

Tematik olarak, Sahra altı Afrika’dan gelen uluslararası göçmenlerin yaşam koşullarını, hedeflerini, arzularını ve öznel deneyimlerini imtiyaz eder, uluslararası politika ve düzenlemelerin sınır ötesi hareketlere getirdiği yasal kısıtlamalar ve menşe, transit veya uzun ikamet ülkelerindeki ekonomik ve sosyal koşullar göz önünde bulundurularak yorumlanır. Hareketlilik motivasyonları, uluslararası hareketin araçları ve kalıcı özellikleri, farklı ülkelere uyum, göçmenlerin taahhütleri için seferber ettikleri kaynaklar ve son olarak göçmen topluluklarındaki sosyal ve dini yaşam araştırılan konulardır.

Afrikalı göçmenler, tüm uluslararası göçmenler gibi, göç deneyiminden önce veya sonra kültürel geçmiş, sosyal sınıf, eğitim düzeyi ve gelir açısından çeşitlidir; proje bu gözlemle bilgilendirilir ve sonuçlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur. Metodolojik olarak, proje en merkezi olarak antropolojik saha çalışmalarına, göçmen grupların üyeleriyle doğrudan temasa, sosyal etkinliklere katılıma ve sohbete dayanmaktadır. Fırsat sunulduğunda, diğer bilgi türleri dahil edilir.

Belirli konularda dakik anketler, çevrimiçi olarak, cep telefonuyla veya kağıt formlar kullanılarak yönetilen anketler ve idari ofislerden, kamu ve ticari firmalardan veya hizmet şirketlerinden elde edilebilecek potansiyel veriler yararlı katkılar sağlar veya sağlayabilir. Proje, Afrika’nın konvansiyonel olmayan, Batı Olmayan Avrupa veya Kuzey Amerika uluslararası destinasyonlarına göç etmesinde karşılaştırmalı bir ufka sahiptir. Güney-Güney göçü, göç altyapısı, yükseköğretim göçü gibi terimler, araştırmalarımızı bilgilendiren kavramsal gelişmelere işaret ediyor. Bu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı (BİDEB 2232) tarafından destek alarak yürütülüyor.

Ekibimiz

Profesör Mahir Şaul Direktörlüğündeki Araştırma Projemizin Uzman Ekibi ile Tanışın.

Yakup Azak
Doktora Öğrencisi / Sosyal Psikolog
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji lisans ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği lisans, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü yüksek lisans derecesini aldı.
Nevra Zehra Babürşah
Sosyolog / Araştırmacı
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Arel Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar programında yüksek lisans yapıyor. Köşe yazarlığı, röportaj muhabirliği ve editörlük yaptı. Yayımlanmış iki adet romanı bulunuyor.
M. Yasir Bodur
Doktora Öğrencisi, Araştırmacı
2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Claudia Bülbül
Doktora Adayı, Araştırmacı
Sahra Altı Afrika ile ilk bağlantısını 12 yaşında Zimbabwe’de yaşarken kurdu. Claudia Bülbül, lisans derecesini Maastricht Üniversitesi’nde (NL) Avrupa Çalışmaları alanında, Yüksek Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde (TR) Siyaset Felsefesi alanında almıştır.
Bilge Çağatay
Dr. Öğretim Üyesi
1999 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Kadir Has Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başladı.
Erdem Kayserilioğlu.
Sosyolog/ Doktora sonrası Araştırmacı
Türkiye’nin Somali’deki yardım siyasetini incelediği tezi ile Sosyoloji doktora derecesini Koç Üniversitesi’nden aldı. Doktora sonrası araştırmalarında Türkiye-Somali ilişkileri, Sahra altı Afrika’dan öğrenci göçü, Afrika’da uluslararası yardımın tarihi ve hiyerarşik etkileri üzerine çalışmaya devam ediyor.
Mustafa Ammar Kılıç
Sosyolog, Araştırmacı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji bölümünde araştırma görevlisi. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorası yapıyor. İlgi ve çalışma alanları çevre ve göç sosyolojisinden oluşuyor.
Mahir Şaul
Profesör
Mahir Şaul araştırma çalışmalarını Afrika ve Orta Doğu olmak üzere iki dünya alanı üzerinde sürdürüyor. İncelemeleri başlarında sırasıyla tarımcı köy halkında aile içi örgütlenme ve üretim, Batı Afrika’da iktisat tarihi, 20. yüzyıl sömürge dönemi ve hemen öncesinde siyasal hayat, kadın-erkek ilişkileri, küçük ölçekli ticaret, sosyolengüstik ve Afrika sineması konularına yayılmıştı.
Top