En kırılgan ve en savunmasız olan grup, ekonomik krizin sorumlusu ilan ediliyor. Öfkenin yöneldiği yer yanlış. Göçmen ucuza çalışan değil, bilakis ucuza çalıştırılan kişi!

Ocak 4, 2022

Araştırmacı Yasir Bodur ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

Göç ve göçmenler, ülkemizde bugün en çok üzerinde durulması ve anlaşılması gereken konulardan biri.  Hem göç alan hem de göç veren bir ülke konumunda olan Türkiye’de yerli halk ile göçmenlerin uyumu, üzerimize düşen kaçınılmaz ve acil bir konu. Bir sosyolog olarak, bireyin toplumla kurduğu ilişkiyi belirleyen aidiyet duygusunun, yaşadığı toplumun kendisine olan tutumuna bağlı olarak geliştiğini özellikle hatırlatmak isterim. Read more

Antropolog Prof. Mahir Şaul “Uluslararası göçün, Avrupa ülkelerinde ve ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de iktisadi hayata büyük olumlu etkisi var.”

Aralık 14, 2021

Antropolog Prof. Mahir Şaul ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

“İmalat ve hizmet sektörleri, göçmen işçiler olamasa felç olur; dış ticaret de ufak bir darbe yer. Hem genç yaşta ve kuvveti yerinde hem de eğitim ortalaması nispeten yüksek bir grup insan, erkek ve kadın; çalışma amacıyla ülkeye geliyor. Buna normal olarak sadece ‘Talih kuşu, başımıza konmuş.’ denir. Ama işçi çevrelerinde ‘Ücretleri düşürüyorlar.’ diye bir kaygı var, kimi semtte kiralar artıyor, kalabalıklaşma var, vesaire gibi daha geniş bir tüketici kaygısı da dile getiriliyor. Bu rahatsızlıklar hafife alınamaz, ama tanıyı dikkatli koymak gerekiyor.” Read more