Editor Yorum yapılmamış

Projemizin etkinliği olan “Sahra Altı Türkiye’ye ve Türkiye Üzerinden Başka Ülkelere Göç ve
İletişim Teknolojileri sempozyumu” 19-20 Mayıs tarihlerinde İstanbul Beyoğlu’ndaki Cezayir
Toplantı Salonları binasında gerçekleştirildi. Oturumu projemizin yürütücüsü olan Mahir Şaul ile
İsviçre’deki Neufchâtel üniversitesinden Dr. İbrahim Soysüren birlikte düzenlediler. Toplantıya
değişik ülkelerden gelen 23 araştırmacı sunumlarıyla katkıda bulundu.

   
19 Mayıs toplantı sonu.                                                          20 Mayıs toplantı sonu.

 

Konular:

Toplantının ilk gününde Afrika kıtasının içinde yer alan ülkeler arası göç akımları; uluslararası
göçte Türkiye’nin oynadığı, hedef ülke, iltica için basamak, Avrupa’da yerleşmiş Afrikalılar için
ikinci yerleşim veya ticaret ilişkisi gibi değişik rolleri; göçmenlerin yeni toplumlarına uyumu;
öğrenci göçü ve Kuzey Kıbrıs üniversiteleri; göç araştırmalarında kavramlar ve dijital (sayısal)
araçların gelişmesi; göçmen derneklerinin etkisi; dış politika tercihleri ile göçmen akımları
arasında karşılıklı etkileşimler konuları görüşüldü.

 

   
19 Mayıs panel. (Birinci ve ikinci  oturum.)

 

İkinci günün birinci paneli, yeni iletişim ve bilgi teknolojilerinin göçün kontrolünde kullanılması,
bunun etik ve siyasi sonuçları (yeni bir tekno-sömürgecilik), yeni teknolojilerin göç amacıyla
kullanımı üzerine son derece yeni ve uyarıcı nitelikte iki sunuma ayrıldı. Daha sonraki panellerde
Türkiye’de yaşayan Afrikalı göçmenlerin deneyimleri üzerine zengin içerikli incelemeler yer aldı.
Türkiye’de Afrikalı müzik ve dans sanatçıları, üniversite öğrencileri, salgın sırasında ulusal köken
ve din etkenlerine bağlı dayanışma, kültür akışları ve kayıt dışı durumda Afrikalı göçmenlerin
Balkan ülkelerinden Batı Avrupa’ya ulaşma yolları, altyapılar ve davranışlar konularında
sunumlar yapıldı. Toplantının programı burada görülebilir.

 

   
20 Mayıs panel. (Birinci ve ikinci oturum.)

 

Katılımcılar:

Düzenleyicilerle birlikte 25 araştırmacı, sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı.

 • 12 araştırmacı Avrupa ülkelerinden katılım sağladı (İsviçre, Fransa, Almanya, İsveç
  Danimarka, İngiltere).
 • Sunum yapan araştırmacılardan 5 tanesi Afrika ülkelerinden (Senegal, Kamerun, Somali,
  Fildişi Sahili (Côte d’lvoire). Bunların ikisi Avrupa üniversitelerinde çalışıyor ve yukarıdaki
  sayıya dahil; bir tanesi ise Türkiye’de doktora yapıyor.
 • Sempozyumda 10 sunum yapan araştırmacı Türkiye’deki üniversitelerde görev yapıyor; iki
  araştırmacının aynı zamanda Avrupa ve ABD üniversiteleri ile görev bağı var.

Sunum yapanların 5 tanesi Sahra altı Afrika’dan Türkiye’ye Göç proje ekibimizin üyeleri
idi. Sempozyumun her iki gününde çevrimiçi yayın yaparak mesafeli iletişimi gerçekleştirdik.
Sunumların 8 tanesi çevrimiçi katılım olarak yapıldı.
Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde çevrimiçi simültane çeviri sağlayarak, sunumları, soru ve
tartışmaları kesinti olmadan çok dilli izleyici ve katılımcı grubuna ulaştırdık.
Çevrimiçi yayın altyapısı Yoda Event uluslararası şirketi tarafından sağlandı. Simultane çeviriyi
Osman İşçi, Barış Yıldırım, Miriam Haddad ve Deniz Kudela gerçekleştirdi.

 

                                                      19 19 Mayıs, davetlilerle akşam yemeği.                   20 Mayıs, davetlilerle akşam yemeği.