En kırılgan ve en savunmasız olan grup, ekonomik krizin sorumlusu ilan ediliyor. Öfkenin yöneldiği yer yanlış. Göçmen ucuza çalışan değil, bilakis ucuza çalıştırılan kişi!

Ocak 4, 2022

Araştırmacı Yasir Bodur ile Söyleşi

Nevra Zehra Babürşah

 

Göç ve göçmenler, ülkemizde bugün en çok üzerinde durulması ve anlaşılması gereken konulardan biri.  Hem göç alan hem de göç veren bir ülke konumunda olan Türkiye’de yerli halk ile göçmenlerin uyumu, üzerimize düşen kaçınılmaz ve acil bir konu. Bir sosyolog olarak, bireyin toplumla kurduğu ilişkiyi belirleyen aidiyet duygusunun, yaşadığı toplumun kendisine olan tutumuna bağlı olarak geliştiğini özellikle hatırlatmak isterim. Daha fazla